KAKO BI SE PRAVILNO ODNEGOVAO RASAD, POTREBNO JE ISPUNITI ODREDJENE USLOVE

Uspešan povrtar zna da ekonomski isplativa sezona počinje zdravim i kvalitetnim sadnim materijalom. Proizvodnja rasada predstavlja najsloženiju i najosetljiviju fazu u biljnoj proizvodnji. Kako bi se pravilno odnegovao rasad, potrebno je ispuniti određene uslove (kvalitet semena, kvalitet supstrata, vlažnost zemljišta, vlažnost vazduha, temperatura, količina svetlosti kao i provetrenost).

folijarno prihranjivanje paradajza
KVALITETNO SEME

„Nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari."

U povrtarstvu smo se nebrojano mnogo puta uverili u ovu izreku – počev od klijavosti semena, energije samog porasta, pa sve do najinteresantnijeg ekonomskog momenta proizvodnje.  Iz tog razloga, u našem proizvodnom programu nudimo isključivo hibride u čiji smo se kvalitet lično uverili.  Naravno saradnicima uvek izlazimo u susret sto se tiče ugovorene proizvodnje oko samog sortimenta.

seme paradajza
SUPSTRATI

Predstavljaju osnovu rasadničarske proizvodnje, jer utiču na pravilan razvoj tek ponikle biljke, kao i njenog korena. Na tržištu postoji zaista veliki broj različitih tipova koji se, osim po proizvođačima, razlikuju i po mnogobrojnim agrohemijskim osobinama. Za naš-vaš rasad koristimo „FLORAGARDOV SEMI 2″ supstrat u kombinaciji sa perlitom.

zemlja za rasad
Mikroklimatski uslovi

Kako bismo biljkama osigurali gotovo savršene uslove za rast i razvoj, do perioda pikiranja, u rasadniku se neprestano prate i održavaju vrednosti temperature i vlage na optimalnim vrednostima.  Ovim preventivnim merama mogućnost nastanka nekih gljivičnih infekcija sveden je na minimum, a sama biljka ima idealne uslove za rast i razviće.

rasad sa vlagometrom
KOLIČINA SVETLOSTI

Kratki, zimski dani zadaju muke rasadničarima. Usled smanjene količine svetlosti, kao i intenziteta, biljke slabo napreduju, stoga možemo reći da biljka „broji” sunčeve sate, a ne dane, kao što se to ranije mislilo. Kako ništa ne prepuštamo slučaju, početni deo proizvodnje kod nas odvija se u prostorijama u kojima nema prisustva prirodnog svetla, stoga „dužinu dana“ (vreme rada specijalnih sijalica), određujemo sami.  Naš rasad je uvek isti jer ne prepuštamo stvari slučaju.

proizvodnja pod svetlom