DARINA F1

Darina F1 je već dugo godina standard u proizvodnji gde se održala svojim prinosom, kvalitetom i prilagodljivošću različitim uslovima proizvodnje. Ovo je hibrid sa pretežno ženskim cvetovima pogodan za gajenje na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Darina je ranostasan hibrid dužine ploda od 20-23 cm, sa odličnom prilagođenošću nižim temperaturama tokom proizvodnje.

Rezistencija: PM, CMV, Sc, CVYV

CAMAN F1

Caman F1 je dobro poznati partenokarpni hibrid, generativnih osobina za ranu proizvodnju. Ima jako glavno stablo, ali slabo razvija bočne lastare, biljka je otvorenog habitusa. Plodovi su 18-20 cm dugi, bez gorčine.

Rezistencija: Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV