Melodia F1

Melodia F1 je vrlo rani hibrid krupnih plodova. Biljka je snažnog i brzog porasta sa kratkim internodijama. Plodovi su težine 200 – 250g a odlikuje ih dobar ukus, boja i ujednačenost. Pokazala je dobru toleranciju na niske temperature i prilagodljivost na različite uslove i načine proizvodnje. Preporučuje se za vrlo ranu proizvodnju u tunelima i staklenicima sa i bez grejanja kao i za ranu njivsku proizvodnju.
Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N

Cena rasada: 47-57 dinara.

Za više informacija pogledajte uslove saradnje ili nas kontaktirajte.